##

Ο κύκλος των μαθημάτων αυτών περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θεωρητικό επίπεδο, πρακτική εξάσκηση σε περιορισμένα νερά και καταδύσεις σε ανοικτή θάλασσα. Η εκπαίδευση διαρκεί 5-6 ημέρες ή και παραπάνω αν κριθεί απαραίτητο.

Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και ο εξοπλισμός που θα χρειαστείτε κατά την διάρκεια του σχολείου.

Τελειώνοντας το σχολείο θα μπορείτε να καταδύεστε μέχρι το βάθος των 21 μέτρων, να ενοικιάσετε ή να αγοράσετε εξοπλισμό όπως και να συμμετάσχετε σε καταδυτικές εκδρομές παγκοσμίως.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

- Ελάχιστη ηλικία 12 ετών.(Junior)
- Ιατρική βεβαίωση.
- Στοιχειώδης γνώσεις κολύμβησης

Πιθανά επόμενα σχολεία:

- Αυτοδύτης προχωρημένου επιπέδου / Advanced open water diver
- Ειδικότητα Σωστής Αντίδρασης / React Right
- Ειδικότητες (π.χ. φωτογραφία) / Specialties

 

Language