##

Αποσκοπεί στην βελτιοποίηση του αυτοδύτη μέσω της απόκτησης εμπειρίας σε καταδύσεις ειδικού αντικειμένου. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, πρακτική εξάσκηση και 5 καταδύσεις διαφορετικών ειδικοτήτων. Με ειδικότητες όπως: βαθιά κατάδυση, υ/β προσανατολισμός, έρευνα, διάσωση αυτοδύτη, ναυαγιοκατάδυση, νυχτερινή, είναι ένα απ’τα πολύ ενδιαφέροντα σχολεία και διαρκεί 4-5 ημέρες.

Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και η χρήση εξοπλισμού κατά την διάρκεια του σχολείου.

Τελειώνοντας το σχολείο ο αυτοδύτης πιστοποιείται να καταδύεται σε βάθη εώς 30μ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

- Πιστοποίηση αυτοδύτη 1ου επιπέδου (OWD)
- Ελάχιστη ηλικία 12 ετών.(Junior)
- Ιατρική βεβαίωση

Πιθανά επόμενα σχολεία:

- React Right/Ειδικότητα Σωστής Αντίδρασης
- Enriched Air Nitrox
- Ειδικότητες (π.χ. φωτογραφία) / Specialties

Language