##

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις σε περιορισμένα νερά, 3 καταδύσεις σε ρόλο βοηθού εκπαιδευτή , 3 καταδύσεις σε ρόλο αρχηγού κατάδυσης, αναβάθμιση διαδικασιών έρευνας και διάσωσης και διαρκεί 10-15 ημέρες.
Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και η χρήση εξοπλισμού κατά την διάρκεια του σχολείου.
Τελειώνοντας το σχολείο ο αυτοδύτης μπορεί να καταδύεται εώς 39μ. Επίσης θα είναι σε θέση να σχεδιάζει οργανώνει και να εκτελεί καταδύσεις για τον εαυτό του ή για άλλους αυτοδύτες, με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Όπως και να οργανώνει και εκτελεί διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης και διάσωσης σε συνθήκες όμοιες με αυτές που έλαβε εκπαίδευση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

- Πιστοποίηση αυτοδύτη διασώστη / Rescue Diver 
- Τουλάχιστον 60 καταγεγραμμένες καταδύσεις 
- Ελάχιστη ηλικία 18 ετών

Πιθανά επόμενα σχολεία:

- Εκπαιδευτής αυτοδυτών / Open Water Instructor
- Αυτοδύτης εμπλουτισμένου αέρα Enriched Air Nitrox

Language