##

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία στις μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας στα προγράμματα της IANTD , ασκήσεις σε περιορισμένα νερά, διαδικασία έρευνας και διάσωσης, επίσης πιστοποίηση σε Α΄ βοήθειες, παροχή οξυγόνου και διαρκεί 7-10 ημέρες.

Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, cd θεωρίας και αφού ο εκπαιδευόμενος τελειώσει επιτυχώς, πτυχίο τοίχου και κάρτα.

Τελειώνοντας το σχολείο ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να διδάσκει τα προγράμματα Snorkel Skin Diver, Open Water Free Diver, Open Water Diver, Advanced Open Water, First Aid, O2 Provider, Rescue Diver (και αφού έχει διδάξει κάποια προγράμματα απ' αυτά τότε θα μπορεί να διδάξει και πρόγραμμα Divemaster). 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

- Πιστοποίηση IANTD Divemaster ή αντίστοιχο.
- Τουλάχιστον 100 καταγεγραμμένες καταδύσεις , 15 από 27μ.-39μ.
- Να έχει συμμετάσχει ως βοηθός σε τουλάχιστον ένα σχολείο OWD και ένα AOWD
- Ελάχιστη ηλικία 18 ετών
- Πιστοποίηση σε Α΄ βοήθειες , παροχή Ο2 και Rescue.


Πιθανά επόμενα σχολεία:

- Εκπαιδευτής EANx.

Language