##
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική συνεδρία σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας και τη φιλοσοφία SSI, μια πρακτική συνεδρία για δεξιότητες περιορισμένου νερού και διαδικασίες έρευνας και διάσωσης.

Απαιτείται έγκυρη πιστοποίηση διαχειριστή First Aid & Oxygene.

Με την ολοκλήρωση του crossover, ο υποψήφιος μπορεί να διδάξει μαθήματα SSI όπως Open Water Diver, Advanced Open Water, Stress και Rescue και μπορεί να μεταφέρει ορισμένες από τις ειδικότητες που αποκτήθηκαν μέσω άλλων φορέων. Θα περιλαμβάνεται μια ετήσια αμοιβή εκπαιδευτή + το κιτ εκπαιδευτή SSI. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
 
- Έγκυρη πιστοποίηση ως εκπαιδευτής από άλλο οργανισμό.
- Τουλάχιστον 100 καταγεγραμμένες καταδύσεις.
- Ελάχιστη ηλικία 18 ετών
- Πιστοποίηση σε Α΄ βοήθειες , παροχή Ο2 ή να έχει πιστοποιηθεί μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Language